Klubbstyret

STYRET 2019 – 2020

(fra 1. oktober 2019)

 

President:  Arne Johan Sigstad 

Neste president: Per Ola Stenseth

Forrige president: Harald Langeid

Sekretær: Helge Rustad

Kasserer: Anne Berit Stenseth

Styremedlemmer:

Ingvar Haugen

Asbjørn Schjølberg

Bjørnar Pedersen