Tillitsvalgte

Komplett oversikt over tillitsvalgte for det enkelte år

 

Styret: se egen lenke

Valgte for Kiwanisår 19/20: Tillitsvalgte og komiteer 2019 – 2020

For historien: Oversikt tillitsmenn 1980 til 2020

 

Oversikt over prosjektansvarlige – se egen underlenke.