Steinar Vollestad til minne

Kiwanis Club Elverum sitt bilde.Steinar Vollestad døde i sitt hjem på Hamar, tirsdag 8. desember 2015. Det triste budskap var helt uvirkelig. Steinar var aktiv og veldig tilstedeværende til det siste.

Steinar var en stor ressurs for klubben gjennom 36 år og en inspirasjon for de andre medlemmene. Vi vet at savnet blir stort, og minnet vil vi ha for lang, lang tid – med takknemlighet.

Les minneord over ham nedenfor.

MINNEORD STEINAR VOLLESTAD

Steinar Vollestad døde i sitt hjem på Hamar, tirsdag 8. desember 2015. Det triste budskap var helt uvirkelig. Steinar var aktiv og veldig tilstedeværende til det siste. Ingen var forberedt på hans plutselige bortgang. Han døde så alt for tidlig, nær 68 år gammel.

Steinar var svært aktiv i sin tjeneste for Kiwanis International. Usedvanlig pliktoppfyllende i all sin virksomhet. Mest synlig var han for oss i Kiwanis Club Elverum, hvor han var president i fire perioder. Han forlot presidentvervet i september 2014. Han ledet klubben på en fremragende måte. Fikk tillit og gav tillit.  Steinar var allsidig og god på kommunikasjon mennesker imellom. Det var viktig innad i Kiwanis, men også svært viktig i hans kontakt med mennesker utenfor klubben. Det fikk vi erfare under vår utadrettede virksomhet, herunder vår dugnad under Jakt- og fiskedagene på Skogmuseet. Han hadde en en unik egenskap i å lytte og å skape god stemning ovenfor publikum.

Det vil føre for langt å beskrive fullt ut den betydning Steinar sin virksomhet hadde for oss i Kiwanis Club Elverum og Kiwanis International. Det må fremheves at han var med og stiftet Kiwanis Club Elverum. Stiftelsesmøte ble holdt den 12. februar 1980. Han var således en av foregangsmennene for opprettelsen av vår klubb. Likeledes vil jeg fremheve at Steinar var viseguvernør for Kiwanis International District Norden Divisjon Indre Østland i perioden 1992 – 1993. Han var leder for komiteen som arrangerte konventet for Kiwanis Norden i 1998 og 2014. Steinar var medlem av Sosialkomiteen i 7 perioder, hvorav ledervervet i 2 perioder. Et fremtredende trekk er hans lange deltakelse i programarbeid og i komiteer for klubbutvikling.

Steinar var selve limet i alt sitt arbeid. Rolig og reflektert. Alltid veldig tilstedeværende og svært aktiv. Han trivdes med sitt mangfoldige arbeid for Kiwanis, og Kiwanis trivdes med Steinar.

Savnet er stort. Vi lyser fred over Steinar sitt minne.

For Kiwanis Club Elverum

Arne Johan Sigstad

President