Nasjonalt

Nasjonale prosjekter som vi deltar i

 

Nedenfor finner du en kort omtale av de nasjonale Kiwanisprosjekter som klubben deltar i.
Dette er prosjekter som alle klubber i Kiwanis District Norden kan være med og støtte.

 

Sommerleir for brannskadde barn (Burn Camp)

Sommerleir for Mental Helse Ungdom

Les om disse  på – kiwanis.no under lenken Prosjekter.