Prosjekt Eliminate

– for å fjerne faren for stivkrampe hos mødre og deres babyer

Les alt om prosjektet her: https://kiwanis.no/distriktet-og-klubbene/eliminate/

Dette er et prosjekt ledet av Kiwanis International og er et verdensomspennende prosjekt. Det nærmer seg nå avslutningen.

Vår klubb har støttet dette gjennom 5 år og har bidratt  med til sammen ca. 71 000,- kroner.

 

Prosjektmålet var å samle inn 110 mill. USD til støtte for Unicefs arbeid med å fjerne faren for stivkrampe hos mødre og deres nyfødt barn.

Det har vært et samarbeidsprosjekt mellom Kiwanis og Unicef. Kiwanis skaffet midlene og Unicef gjorde jobben i felten.

Les alt om dette med lenken ovenfor.