For lokalsamfunnet

Kiwanisprosjekter i Elverum kommune

Nedenfor finner du korte omtaler av de humanitære prosjekter/aktiviteter som Kiwanis Club Elverum har drevet med i lokalsamfunnet.

Kiwanisdukken

Dette er en terapidukke som Kiwanis deler ut gratis til sykehus, ambulanser, legekontorer m m i f m barns sykebehandling. Hittil produsert, for lokal bruk, av funksjonshemmede i Elverum.

KiwanisdukkenKiwanisdukken er vårt mest synlige prosjekt. Vi tilbyr denne dukken til sykehus, legesentra, ambulanser og helsestasjoner for å forberede barn på et medisinsk besøk eller en operasjon, eller i rollen som «barn til pårørende».

Kiwanisdukken tjener det formål å få barnet til å forstå, på en enkel og klar måte, hvilken medisinsk behandling det vil få. Vi prøver å fjerne det meste av barnets frykt på denne måten. Kiwanisdukken blir barnets personlige eiendom og intime venn.

Det er, i et nøtteskall, hvordan Kiwanis arbeider: å sørge for tillit og fremtid for barn. Barn burde få en mulighet til å leve og lære, under de beste forhold, uansett hvilken rase, religion eller farge de har.

Dukken leveres som vist på bildet; laget i miljøvennlig og kvalitetssikret bomullsstoff (i h t internasjonale standardiseringskrav), fylt med polyesterwatt, uten tegninger av noe slag – det overlates til barnet å utforme den, med tusjpenn og et kort med en hilsen til barnet.- Kiwanisklubber over hele kloden deler ut slike dukker; i Norden deles det ut mellom 8 -10000 Kiwanisdukker hvert år, og vår klubb har gjennom mange år delt ut 200 – 300 dukker årlig.

Se mer i brosjyren for Kiwanisdukken – Brosjyre Kiwanisdukken

Se Kiwanisdukken også her: Kiwanisdukken_plakat


Kiwanismodellen Elverum – intet barn på utsiden 

Kiwanis synes at alle barn skal ha de beste oppvekstmuligheter uansett familiens situasjon.

Untitled-1Kiwanismodellen er et lavterskeltilbud til barnefamilier i Elverum som av ulike saker ikke har mulighet til å gi sine barn et tilbud som andre barn og familier tar som en selvfølge.
Vi vet at det i vår kommune er 400 – 500 barn som pr. definisjon «lever under fattigdomsgrensen» – ikke alle av disse opplever det som et problem til daglig.
Vi vet at barns oppvekstvilkår kan ha stor innvirkning på hvordan deres voksne liv vil bli.
Vi vet at vanskelig oppvekstvilkår over tid kan sette uønsket preg på barn – at fattigdom kan «arves».

Med denne viten synes det viktig at fattigdom som samfunnsproblem bør fjernes eller i hvert fall gjøres så lite som mulig. Noe bør altså gjøres så fort som mulig. Mens vi venter på at samfunnet skal løse dette ønsker Kiwanis, i mellomtiden og i samarbeid med andre, å bidra til at flest mulig barn skal ha gode oppvekstvilkår. Dette er det Kiwanismodellen dreier seg om. Derfor er Kiwanismodellen et fellesprosjekt i Kiwanis District Norden, og derfor har Kiwanis Club Elverum satt i gang sitt prosjekt.

Les detaljer om tilbudet her: Kiwanismodellen Elverum info

Og slik ser modellen ut: Skisse over prosjektet

Ved å støtte vår klubb kan du være med å bedre barns oppvekstvilkår i Elverum kommune.


Elverum Fotball Unified

Norway Cup 2010 (9)Vi sponset årlig Elverum Fotball Unified i f m drift, turneringer eller treningsleir o a. På denne måten kunne laget delta på Norway Cup i årene fra 2006 til 2014, og i 2008 var de på sin første treningsleir i Danmark.

Laget hadde gjennom årene en flott utvikling og rangerte blant landets beste i Unified-klassen. Det ble i årenes løp mange seriemesterskap, seier i diverse turneringer og i Norway Cup har de tok medalje hver gang de har deltok; 6 gull, 1 sølv og 1 bronse.

Laget er dessverre ikke i virksomhet lenger.


Støtte til LiA-tunet

LiA-tunet er en alternativ læringsarena for elever i ungdomsskolen som trenger et ekstra tillegg til den ordinære skolen, og er således et senter for mestring og selvtillit. Prosjektet drives av Margrethe Bjørnstad Furuli på hjemgården  i Hernes i Elverum, i samarbeid med Elverum Ungdomsskole. Tiltaket har vist seg svært vellykket, og Margrethe ble tildelt Kiwanis Ærespris 2014 under District Nordens konvent på Hamar i september 2014, og fikk samtidig 25 000,- kroner til prosjektet.

Sommeravsl_på_LIA-tunet_exKiwanis Club Elverum har helt siden 2007 sponset driften av LiA-tunet bl. a. med midler til klær og utstyr. I tillegg til en startstøtte i 2007 på 15 000,- har vi inngått en avtale om midler til vedlikehold og komplettering av utstyret hvert år.

Klubben har vært der flere ganger på besøk, arrangert sin sommeravslutning der og har av og til styremøter der. Et flott prosjekt som fortjener all den støtte det kan få. I tillegg er det et fint sted med gode anlegg.


Støtte til funksjonshemmede

Årlig støtter vi fritidsaktiviteter for beboerne ved Sandbakken og Loken bofellesskap i Elverum – med ca. 8 – 10 000 kroner.

Målsettingen for støtten er å «Bidra til gode opplevelser for beboere gjennom utfordringer i andre berikende, sosiale miljøer for funksjonshemmede i bofellesskapene.
Tiltaket vil også indirekte gi brukerne bedre opplevelser gjennom at vi samtidig gir de ansatte positiv anerkjennelse for jobben noe som igjen sporer til enda bedre innsats for å skape gode opplevelser». Den økonomiske støtten er primært ment å gå til bl.a. leie av bil, evt andre tiltak i f m leirskoleopphold/turopplegg.

Årlig arrangerer vi også «Fest for funksjonshemmede» i Elverum. Der serveres det pizza, mineralvann og kaffe. Det er dans og konkurranser og gratis utlodning. Årlig møter det opp 80 – 100 deltakere, inkludert ledsagere. Festen har vært arrangert hvert år siden 2003 og er veldig populær blitt. Festen holdes på Spisestedet Forstmann.


Annen støtte

Økonomisk bidrag til Frelsesarmeen – det har hittil vært på kr. 10 000,- bortsett fra i 2022 da vi tildelte dem 50 000,- kroner.

Støtter Ungdommens hus med midler til utstyr av diverse slag; eks vis biljardbord, bordtennisutstyr, instrumenter, utstyr til musikkrom.

«Julegaver» til beboerne på sykehjemmene i kommunen.

Støtte til diverse gode formål i lokalmiljøet – etter søknad.