Kiwanismodellen

Kiwanismodellen

«Kiwanismodellen Elverum – intet barn på utsiden»

Kiwanismodellen er et lavterskeltilbud til barnefamilier i Elverum som av ulike årsaker ikke har mulighet til å gi sine barn et tilbud som andre barn og familier tar som en selvfølge.

Les mer om tilbudet her: kiwanismodellen-elverum

Slik ser modellen ut: skisse-over-prosjektet

Kiwanismodellen er et prosjekt i klubben. Ansvarsgruppe Kiwanismodellen er prosjektansvarlige og består av Asbjørn Schjølberg og Odd Korsæth.

Her er prosjektskjemaet : Prosjektskjema Kiwanismodellen . Dette danner grunnlaget for hvordan prosjektet administreres.

Mer beskrivelse kommer senere her.