Fadderskap Kasese

I forbindelse med samarbeid med Elverum Folkehøgskole (EFHS) tegnet klubben et fadderskap i Afrikaprosjektet; et bistandsprosjekt som EFHS hadde i Kasese, Uganda (Rewensori Elverum Image Primary School). Målgruppen var foreldreløse barn i Kasese Uganda.
Det vises til orientering som EFHS har holdt for klubben noen år tilbake og samarbeidsavtale mellom KC Elverum og EFHS

Les om prosjektet på dets egen nettside: Kasese, Uganda  – se også EHFS egne nettsider: klikk her 

Prosjektet ble startet i 2010 med en tidsramme på 3 år. Det har senere blitt forlenget et år ad gangen; sist frem til 30. sep 2017.

Undertegnet avtale finnes hos Humanitærkomiteens leder Odd Korsæth (2015) (tidl. Sosialkomiteen) eller se nedenfor.

Den årlige bevilgning er 5000,- kroner; sist for 2015-2016.

Se prosjektskjema her: Prosjektskjema Afrika fadderskap

Informasjon om prosjektet samt Samarbeidsavtalen: Prosjekt Afrika fadderskap info 

SISTE: Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2016 – 2017