Klubbprosjekter

Kiwanis Club Elverums løpende prosjekter

Ved hjelp av underlenkene kan du her orientere deg om prosjektarbeidet i klubben og se hvilke prosjekter som er i gang til enhver tid.
Informasjonen der er mer utfyllende enn på de åpne sidene under Våre prosjekter hvor fokus er på å orientere lokalsamfunnet om hva vi gjør.

Her er prosjektoversikten for 2018/2019:Prosjektgjennomgang okt 2018

For typisk rutinepregede og faste, løpende aktiviteter er alle medlemmer fordelt på diverse komiteer – se disse under lenken Administrasjon.

Aktiviteter som er avgrenset til en spesiell sak, og planlagt innenfor en bestemt tid, jobbes det med i prosjekter. For hvert prosjekt er det laget et prosjektdokument som beskriver alle sider ved prosjektet. Det enkelte prosjekt har en prosjektansvarlig, evt kan det være oppnevnt medlemmer i en prosjektgruppe, og disse har da et ansvar for å lage en prosjektplan for sitt arbeide. Prosjektet er avgrenset i tid til start og avslutning; prosjekter varer ikke evig! Det er også avsatt penger til arbeidet for tidsperioden, men dette vurderes gjerne hvert år i forbindelse med budsjettarbeidet. 

Det enkelte prosjekt arbeider ellers omtrent som komiteene, og de rapporterer til styret hver gang det skjer noe viktig eller i forbindelse med årsberetningen. Nødvendige retningslinjer er inntatt i vår Vedtaksprotokoll_2018_rev_jan_2018.

De siste årene har klubben hatt en to-mannsgruppe – Arbeidsgruppen prosjekter –  som har holdt oversikt over de løpende prosjektene, utarbeidet Prosjektdokument for det enkelte prosjekt og årlig foretatt en gjennomgang av det som pågår og fremmet en oversikt og en anbefaling til styret. I denne gruppen inngår i dag Odd Korsæth og Asbjørn Schjølberg

Klubben har pr. i dag 6 løpende prosjekter. Disse kan du lese om i underlenkene i denne menyen.