Vår kalender

KIWANIS

Er en frivillig, nøytral organisasjon med humanitært formål; stiftet i USA i 1915.

                   I Norden er det 59 klubber og Kiwanis Club Elverum er en av disse.

Hele organisasjonens motto er:

» VI BYGGER «

 

DETTE GJØR KIWANIS FOR MEDMENNESKER

Kiwanis har som sitt særpreg at de ikke bare arbeider for sine medmennesker – men først og fremst med dem.

Dette igjen gjør det naturlig at de har sitt vesentlige virke i nærmiljøet, rettet mot barn og unge –

mentalt eller fysisk syke og særlig de som faller utenfor det offentlige hjelpeapparatet.

 

DETTE GJØR KIWANIS CLUB ELVERUM BL A

Les mer om dette på vårt nettsted – elverum.kiwanis.no

–  Bekjemper virkningene av barnefattigdom og gjennom prosjektet KIWANISMODELLEN bidrar vi til at ingen barn holdes utenfor sosiale arenaer.

–  Arrangerer årlige, festlige tilstelninger for funksjonshemmede.

–  Deler ut Kiwanisdukken på barneavdelingen ved sykehuset i Elverum, ambulansetjenesten og til barn ved andre helse-institusjoner. Flere bedrifter i Norge er engasjert i produksjonen av Kiwanisdukkene.

–  Støtter enkeltpersoner og gode formål i lokalsamfunnet med penger.

 

Vi skaffer midler til vårt arbeid ved at våre medlemmer utfører oppdrag av forskjellig art for Skogmuséet

og ved diverse større tilstelninger i Elverum; i tillegg lages og utgis: 

 

KIWANISKALENDEREN

 

Den ble utgitt første gang for året 2002 med flotte bilder fra Elverum kommune.

Overskuddet ved salg av kalenderen går uavkortet til humanitær virksomhet.

Med idylliske og vakre bilder fra Elverum og nabokommunene vil den pryde enhver vegg og mange kan ha glede av den hele året. For utflyttere fra området vil den holde minnene herfra levende hver dag. Er en fin oppmerksomhet til slekt, venner og kjente.

En kalender med firmatrykk vil presentere bedriften hver dag året gjennom og vil således ha stor reklameverdi. Den vil gjøre seg godt på enhver kontorvegg og burde være fin som gave eller hilsen til både firmaets ansatte og forretningsforbindelser.

 

 Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som arbeider aktivt for barn og unge

 

KIWANIS CLUB ELVERUM

elverum@kiwanis.no – elverum.kiwanis.no