Tiltaksplaner

Tiltaksplanen er et sentralt styringsdokument gjennom Kiwanisåret

Tiltaksplanen er en detaljert liste over aktiviteter/oppgaver som er utledet av årsmøtets vedtatte plangrunnlag og tilhørende budsjett.
Tiltaksplanen gjennomgås på styremøtene for å forsikre seg om at alt går etter planen.

Tiltaksplan 2019 – 20

Klubbutvikling

Treårsplan klubbutvikling komplett  (totalt 2 sider)

med vedlegg:      Tiltaksplan klubbutvikling rev april 19 – oppdatert 28. april 2019.

 

Treårsplan for klubbutvikling rev april 19  – bare planen (1side 1)

Se mer under Intern informasjon -> Klubbutvikling

Please select a menu in the block settings to the right