Høst 2019

Høst-programmet 2019

Her er styrets forslag til aktivitetsplan for andre halvår 2019.

Medlemsmøtet vedtok 4. juni:

Plankalender_andre_halvår_2019

For detaljer se egen Møteplan under lenken Møter

Webmaster