Vinter/Vår 2020

Aktivitetskalenderen for første halvår 2020 er vedtatt og lagt ut her.

Kalenderen er oppdatert pr. 22. januar 2020. Dette er en styrebehandlet, endelig kalenderplan.

Plankalender 1 halvår 2020 KCE

For detaljert møteplan se under Møter.