Våren 2019

Aktivitetskalenderen for første halvår 2019 er vedtatt og lagt ut her.

Kalenderen er justert pr. 14. april 2019 p g a endringer for 21. mai og DM 3 29. mai..

Planlender_2019_første_halvår