2018 – 2019

 

Aktivitetskalender første halvår 2019

Programkomiteen utarbeidet et forslag i løpet av siste høstvåren.
Dette ble lagt frem for styret og deretter for medlemsmøtet 6. nov som vedtok planen.

 

Kalender 2019 første halvår