Arbeidsgrunnlag 2019 – 2020

Arbeidsgrunnlag og budsjett for 2019 – 2020 –  behandlet og vedtatt på ekstraordinært årsmøte 22. oktober 2019.