Vårpuss

Helt fra 1985 (henvendelsen kom allerede i november 1984) har klubben hatt jobb med å rake løv på Skogmuseet og rydde.

Hver vår i slutten av april samles vi på museet og raker og rydder ca 3 timer i 2-3 dager, alt etter vær og føreforhold.

Dermed er Skogmuseet ryddet og pyntet til 1. mai og alle de fine vårdagene i denne måneden. Dette er et forholdsvis lett arbeid som de fleste kan klare.

 

Også her er vi takknemlig for evt støtte fra utenforstående som gjerne vil bidra til vårt arbeid uten å være medlem.