Skogmuseet

Vi bygger, griller og river 2019

Se orientering under lenken Dugnader og dens underlenker – spes Jakt og fiskedager

Vi starter byggingen 25. juli – og fortsetter på vanlig måte hver dag (se plankalender) 1800 – 2100 til oppgaven er løst. Se også lenken Jakt og fiskedager.

For grillingen er en fyldig vaktliste under oppsett; for hver dag der oppgavene er fordelt  – mest mulig etter ønsker. Se evt. lenken Kiwanisgrillen.

Riving i uken etter «dagene» – oppstart uke 33 etter nærmere info.

Spørsmål stilles til lederne for h. h. v. Dugnadskomiteen (Harald) og Grillkomiteen (Bjørnar) – evt. til sekretær Helge.