Jakt og fiskedager

Vi bygger 2012 05Info om Dugnaden under Jakt og fiskedagene 2019

I h t til god tradisjon har klubben også i år fått oppdraget med å bygge og rive boder, innrede plasthall og vi har fått anledning til å grille på Gamle Sanne  – nesten alt er altså som før. Byggingen starter torsdag 25. juli og fortsetter til oppdraget er løst. Tid: Hver dag 1800 – 2100.

Så blir det grilling 8 – 11 august. Se mer nedenfor og under lenken Kiwanisgrillen.

Vi river 13 – 15. august (evt. starter vi på mandag 12. august. Mer om det siden.

Følgende større justeringer er gjort for i år: (under oppdatering)

  • de små bodene nede ved elva (knivbodene) er  erstattet med nye boder som museet selv setter opp
  • det ble innkjøpt nye plater til innredning av plasthallen i fjor – arbeidet blir derfor mindre omfattende denne gang.
Byggingen går for seg hver dag i h t vår plankalender inntil alt er gjort. Det er flott om flest mulig kan delta hver dag, men er du opptatt så går det greitt. Vennligst si fra til Harald Langeid dersom du må være borte..
Grillingen foregår 8 – 11. august – det er laget en fin oversikt med Vaktlister for hver dag – oppsatt mest mulig etter den enkeltes ønsker – se egen underlenke Kiwanisgrillen.
Listene dekker både grilldelen og vaffeldelen.
Papirkopier ble delt ut etter hvert, de blir også sendt på mail/brev og de blir også utlagt under Kiwanisgrillen.
Vaffeldelen utføres av våre ledsagerer og medlemmene bes informere sine respektive om lista og hvilke dager man er oppsatt på vakt..
Rivingen gjøres i uke 33. Oppstart mandag eller tirsdag – info kommer senere..

Leder for Dugnadskomiteen stiller med kaldt drikke hver dag under bygging/riving.

Alle som skal delta vil få utdelt eget adgangstegn for Grillperioden av Sekretær Helge Rustad.