Dugnader

Skogmuseet

Våre «faste» dugnader

Hvert har utfører vi hva som kan kalles «faste dugnader». De er knyttet til Norsk Skogmuseum og har tradisjoner langt tilbake i klubbens liv. I april, når snøen har gått samles vi på museet og raker og pynter opp omkring. Dette tar 2-3 dager og vi får timebetaling pr. deltaker.

I slutten av juli og starten av august bygger vi boder og innreder en plasthall som skal brukes under Jakt og fiskedagene. Dette pleier å ta 3-5 dager avhengig av oppslutning og vær. Under selve dagene setter vi opp og driver salg av grillmat på Kiwanisgrillen på Gamle Sanne.

Når dagene er over river vi ned igjen det vi bygde opp. Det tar 2-3 dager avhengig av deltakerantallet og været. For bygging og riving får vi timebetalt pr. deltaker, mens på grillen må vi selv bidra.

Alt dette gir oss gode inntekter som går direkte tilbake til lokalsamfunnet gjennom året i form av humanitær hjelp til barn og unge.

Jakt og fiskedagene 2017

Her finner du orienteringer og lister for årets dugnad og grilling. De samme finnes også i  underlenkene.

Årets dugnad starter onsdag 26. juli med bygging av boder. Det jobbes nå hver dag til alt er fullført. Se mer under lenken Jakt og fiskedager

Grillingen skjer 10 – 13. august – egen vaktliste for hver dag er lagt ut under lenken Kiwanisgrillen

Rivingen starter 14 eller 15 august – nærmere om dette under grillingen.

Vaktlister_grill_2017 (kommer) – dette er en samlet liste for alle grilldagene. Enkeltvis liste for hver dag finner du under lenken Kiwanisgrillen.

Spørsmål om bygging og riving stilles til leder Dugnadskomiteen Harald Langeid

Spørsmål angående grillingen stilles til leder Grillkomiteen Bjørnar Pedersen.