Personvern

Behandling av personopplysninger

På denne siden finner du alt om klubben og håndteringen av personopplysninger. Her er lenke til Databehandleravtalen med KIDN og til Kiwanis Club Elverums Personvernerklæring.

25. mai 2018 trådte EUs nye personvernforordning, The General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft. Dette er i praksis en ny lov for personvern, og den vil endre måten vi samler inn, bruker, håndhever og lagrer persondata på.
Den skal implementeres i alle lokale personvernlover i hele EU og EØS-området. Den vil gi innbyggerne større kontroll over sine egne personopplysninger og skal sikre at informasjonen beskyttes i hele Europa. For eksisterende lov i Norge – Personopplysningsloven – se lovdata.no – paragraf 19. (Oppdatert norsk lov ble vedtatt av Stortinget 22. mai 2018, men iverksettes først i juli).

Den nye forordningen er i stor grad videreføring av eksisterende regelverk, men kravet til behandling av personopplysninger er skjerpet. I tillegg er individets rettigheter styrket. Kiwanis District Norden (KIDN) har forberedt overgangen og det er utarbeidet både en databehandleravtale og mal for personvernerklæring. Dokumentene er sendt til alle klubbene og er i tillegg lagt ut her.

Distriktet (KIDN), som databehandler, har laget en databehandleravtale som regulerer forholdet mellom KIDN og den enkelte klubb. Hver klubb signerer avtalen og returnerer den deretter til distriktet.
Klubbene som bruker og behandlingsansvarlig, må lage egne personvernerklæringer. Et eksempel på slik erklæring er vist nedenfor og kan brukes som mal når klubbene skal lage sin personvernerklæring. 

 

Vår databehandler avtale med KIDN: Databehandleravtale_Elverum_GDPR_2017-2018

Klubbens personvernerklæring: Personvernerklæring_KC_Elverum