Styrebilder 2020 – 2021

Arne J. Sigstad President

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Ola Stenseth Neste president

Harald Langeid Forrige President

Helge Rustad Sekretær

Anne Berit Stenseth Kasserer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styremedlemmer:

Asbjørn Schjølberg

Bjørnar Pedersen

Nils H. Rustad