Styrebilder 2022 – 2023

Asbjørn Schjølberg President

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne J. Sigstad Forrige president

Helge Rustad Sekretær

Per Ola Stenseth Neste president

Anne Berit Stenseth Kasserer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styremedlemmer:

Nils H. Rustad

Bjørnar Pedersen

Arne K. Pedersen