Styrebilder 2019 – 2020

Arne J. Sigstad President

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Ola Stenseth Neste president

Harald Langeid Forrige President

Helge Rustad Sekretær

Anne Berit Stenseth

 

 

 

 

 

 

 

 

Styremedlemmer:

 

Ingvar Haugen

Asbjørn Schjølberg

Bjørnar Pedersen