Styret

Styrets sammensetning for Kiwanisåret 2021 – 2022

(Gjeldende fra 1. oktober 2021)

President                  Asbjørn Schjølberg

Neste president        Per Ola Stenseth

Forrige president      Arne Johan Sigstad

Sekretær                  Helge Rustad

Kasserer                   Anne Berit Stenseth

Styremedlem            Bjørnar Pedersen

Styremedlem            Nils H. Rustad

Styremedlem           Arne K: Pedersen

Medlemmene finner en komplett oversikt over tillitsvalgte og komiteer på Medlemssidene.