Styret

Styrets sammensetning for Kiwanisåret 2019 – 2020

(Gjeldende fra 1. oktober 2019)

President                  Arne Johan Sigstad

Neste president        Per Ola Stenseth

Forrige president      Harald Langeid

Sekretær                  Helge Rustad

Kasserer                   Anne Berit Stenseth

Styremedlem            Ingvar Haugen

Styremedlem            Asbjørn Schjølberg

Styremedlem            Bjørnar Pedersen

Medlemmene finner en komplett oversikt over tillitsvalgte og komiteer på Medlemssidene.