Charterbrevet

Godkjenningsdokumentet for klubben

Dette charterbrevet, som det kalles, er den formelle godkjenning av klubben som medlem av Kiwanis International og ble tildelt klubben ved opprettelsen i 1980 på en egen charterfest. Datoen som står på denne regnes som klubbens fødselsdag.

Charterbrevet copy