Klubben vår

Vår klubb, Kiwanis Club Elverum, er som navnet sier en del av Kiwanis.

Den ble stiftet i 1980, den gang med 15 medlemmer der de fleste var i 40-50-årsalderen. Klubben er medlem av Kiwanis International og tilhører Kiwanis District Norden.

I dag er vi en samling kvinner og menn i forholdsvis høy alder. Medlemstallet svinger og på det meste har vi vær 40, men nå i 2019 er vi 31 – i alderen 40 og oppover.

Hva er Kiwanis ?

Kiwanis International er en serviceorganisasjon som i hovedsak arbeider i det lokale miljø. Vi er en organisasjon av mennesker som ønsker å hjelpe enkeltmennesket eller grupper i samfunnet, der samfunnet ikke dekker deres grunnleggende behov. 

Det som kanskje spesielt karakteriserer Kiwanis, er medlemmenes engasjement og den personlige kontakt med medmennesker i det lokale miljø og innenfor den enkelte klubbs nærhet. På møtene og i aktivitetene utvikles vennskap mellom medlemmene, noe som gir styrke og inspirasjon til å utføre frivillig arbeid for andre i klubbens nærhet, men også innen fylket, så vel som innen landet og internasjonalt.  

Kiwanis er en åpen organisasjon, nøytral når det gjelder partipolitikk og trosretning. Navnet ”Kiwanis” stammer fra det gamle indianske uttrykket ”Nunc Keewanis”, som svært fritt oversatt betyr ”å gjøre seg kjent” eller ”å realisere seg selv”.

Medlemmene møtes to ganger i måneden. På møtene skjer det som vanligvis skjer i enhver slik forening. Noen ganger drøfter vi interne saker og administrasjon, andre ganger diskuterer vi humanitære tiltak og prosjekter. Innimellom har vi foredragsholdere utenfra som dekker mange forskjellig tema som interesserer oss. Vi har også sesongmessige sosiale tilstelninger og vi besøker interessante steder i lokalområdet og i dets nærhet.

Vi er først og fremst opptatt av barn og unge, men i støtter også andre grupper der samfunnet ikke strekker til. Vi støtter ofte funksjonshemmede og enkelte ganger også eldre. For tiden er vi spesielt opptatt av barnefattigdom og har et eget prosjekt for dette – «Kiwanismodellen – intet barn utenfor «. Støtten gis ofte i form av midler, men vi støtter også med praktiske tiltak.

Midler skaffer vi gjennom diverse dugnader. tildelinger fra fonds o. s. v.

Les mer om hva vi gjør og hvordan under de andre lenkene på denne siden. Vi har også eget nettsted – elverum.kiwanis.no og egen side på Facebook.

For å kontakte oss – se lenken nederst på forsiden – KONTAKT OSS.