Historie

Klubbens historie i kortversjon

Et kort historisk sammendrag og de viktigste fakta om klubben i dag. Til slutt i artikkelen finner du lenke til en komplett historie for de 30 første årene.

Våren 1978, ja kanskje før det, startet Kiwanis Club Oslo å bygge en klubb på Elverum. Det gikk nesten 2 år før klubben ble organisert, og charterbrevet er datert 12. februar 1980. Kontaktperson og gründer var Per Åge Risberg, og han var den som først hadde kontakt med Osloklubben, og den som inviterte til et orienteringsmøte høsten 1977. Det første ordinære møtet, om vi kan kalle det så, var 20. april 1978, men noe referat finnes ikke. Senere ble det holdt ytterligere 12 møter der Osloklubben ledet an og deltok med flere, frem til mars 1979. Etter denne tid overlates klubben mer til seg selv, men Oslofolket er stadig med; helt til 29. jan 1980.

Selve charterfesten fant sted først 18. oktober 1980, men da var også verdenspresidenten Merald T. Enstad m/frue og guvernør Oddvar Danbolt til stede. Der var også viseguvernøren Asbjørn Skille og representanter for 8 Kiwanisklubber.

På chartermøtet 12. februar var medlemstallet 25, og utover de første årene svingte det mellom 20 og 25. I en periode fra 1986 og helt frem til 1991 sank antallet helt ned i 15, men utover slutten på 1990-tallet steg det til hele 32. Så bærer det nedover igjen til 23 i 2003, men derfra gikk det bare en vei – oppover, og i starten av 2009 hadde klubben 37 medlemmer. 25. mars 2008 tok man dessuten opp det første kvinnelige medlemmet. Herfra sank så tallet utover 2009 og 2010 slik at 1. oktober 2010 var vi 32 medlemmer.

Så kom det bedre tider, antallet steg til 40. De siste årene har tallet sving på 30-tallet men i dag er vi  29 ordinære medlemmer. Imidlertid er det opprettet en egen avdeling på Rena, en såkalt satelittklubb – KIwanis Club Rena – der vi er vertsklubb. Medlemstallet er derfor p. t. 37. 

Helt fra første stund ble møtene holdt på Hotel Central, med få unntak. Fra 2006 har man av diverse årsaker flyttet til underetasjen i Svartbekk-Kroa. Dessverre brant Kroa 18. juni 2009 og etter å ha brukt ORO en kort tid endte vi opp med Festsalen i Kjelleren på Moen. Fra januar 2015 hadde vi våre møter på Lille Gråberg, så på Moen igjen. Fra oktober 2017 møtes vi på Møteplassen Elverum.
Det skal ikke stikkes under en stol at eget møtelokale/klubbhus fremdeles står høyt på ønskelisten.

Et markant fastpunkt for klubben har vært Norsk Skogmuseum. Her ble charterfesten holdt, her har man etter hvert fått mange fine arbeidsoppdrag som gjennom årene har sørget for en god, og stabil økonomi. Under De Nordiske Jakt og fiskedagene drev klubben sin egen grill, noe som bidro fint til regnskapet. Den siste tiden har vi måttet slutte med dette p g a høy alder blant medlemmene.

De siste årene har deltakelse i bingo også gjort det mulig å øke den humanitære innsatsen vesentlig.

Klubben har gjennom årene hatt i guvernør og 6 viseguvernører. For tiden er ett av våre medlemmer webmaster for Kiwanis Norden; organ for District Norden. Ett medlem, Håkon Rønning, har fått Hixonmedaljen.

Vi har i dag 1 chartermedlem; Oddvar Nyberget. Det vil si at han har vært medlem helt siden klubben ble startet.

Gjennomsnittsalderen på medlemmene er 75 år. Yngste medlem er 19 år etter at Kiwanis Rena ble etablert..

Kiwanis Club Elverum er i dag en aktiv og oppegående klubb som bidrar vesentlig med humanitære midler til både lokale, nasjonale  og internasjonale prosjekter. 78 – 80 % av midlene som vi arbeider inn går ut igjen til samfunnet. Av dette går ca 75-80 prosent til barn og ungdom, og resten til funksjonshemmede og eldre.

Klubben drives etter moderne prinsipper, med moderne hjelpemidler og er velorganisert og har faste rutiner for det meste. Samtidig er klubben et trygt nettverk for medlemmene, vi trives utmerket sammen og fremmøteprosenten på årsbasis er da mellom 60 og 70 %; med topper opp til 90 %. Våre ledsagere deltar flittig når vi er på bedriftsbesøk og turer, og vi har jevnlig egne tilstelninger.

Vi har egen klubbavis og satser sterkt på PR for å gjøre andre oppmerksom på at vi er her og hva vi gjør.

Årlig støtter vi også, gjennom egne budsjettposter, District Nordens prosjekter; herunder Burn Camp, Kiwanisdukken og Mental Helse Ungdom. Vi gir årlig penger til District Nordens Fond,

Bruk denne lenken for å lese en komplett historie: Historien om Kiwanis Club Elverum

 

Selv om vi er mange så trenger vi flere hender til å hjelpe, og vi ser gjerne at yngre årsklasser også finner det formålstjenlig å slutte seg til oss.

Å støtte de som samfunnet ikke tar seg godt nok av er et ansvar for oss alle, og det gir mye til gjengjeld.

GJØR MOT ANDRE HVA DU VIL ANDRE SKAL GJØRE MOT DEG

.