Økonomisk statistikk

Her vil en finne diverse statistikker som forteller om klubbens økonomi opp gjennom årene, så som inntekter, humanitær innsats og andre sentrale saker om økonomien. (Under arbeid)