Styremøter

Referater fra møtene i klubbens styre; sortert årvis.

 

2015 – 2016

 Ref styremøte 1 26 okt 1516

 

2014 – 2015

Ref_styremøte_14sep_2015

Mangler referat fra møte 4

Ref_styremøte_04mai_2015

Ref_styremøte_28_jan_2015

Ref_styremøte_15okt_2014 

 

2013 – 2014

(kommer senere)