Møteplaner

Detaljerte møteplaner for hvert halvår

Her legges ut de møteplaner som Programkomiteen legger opp og som vedtas av medlemsmøtet.

Se halvårlige plankalendere under menyen Planer og Programmer som viser oversikt over all aktivitet.


Møteplan første halvår 2019

Møteplan for vinter_vår 2019

justert pr. 14. april 2019. Endringene er med rød skrift

Møteplan andre halvår 2019

Planen er vedtatt av medlemsmøtet 4. juni 2019.

Møteplan for høst 2019