Innkallinger Å

Årets ordinære årsmøte utsatte å vedta arbeidsgrunnlag og budsjett for året 2019 – 2020. Det ble nedsatt en hurtigarbeidende komite som skulle vurdere og fremlegge et bedre grunnlag for et nytt vedtak. Her er innkallingen:

Innkalling_ekstraordinært_årsmøte_22_okt_2019

 

Innkalling_til_årsmøte 24_sep_2019 – på Møteplassen Elverum kl. 1900.

Her er : Inventarlista (oversikt over eiendeler)

Se også: Vedtaksprotokollen