Møter

Rutinemessige møter

Klubben har medlemsmøte 2 ganger i måneden; på tirsdager i ulike ukenummer, kl. 1900 – 2100.

Vårt faste møtested er Møteplassen Elverum, men vi drar ofte ut på besøk og befaringer.
Vi holder normalt ikke møter i halve juni, juli og halve august (møteferie).

Møtene har forskjellig karakter og inndeles i:

  1. Arbeidsmøter der vi behandler klubbsaker og treffer beslutninger.
  2. Foredrag og demonstrasjoner om temaer som interesserer i f m vårt prosjektarbeid; evt. av allmenn interesse.
  3. Besøk ved/hos foreninger, institusjoner, bedrifter m. m. for å gjøre oss kjent i det samfunnet vi støtter.
  4. Styremøter der styret behandler og gjør vedtak i klubbsaker. Styret bestemmer møtested for  hver gang.
  5. Årsmøter; holdes 1 gang årlig omkring 1.  oktober. Holde spå vårt faste møtested.

Se detaljer om de enkelte møtetyper i undermenyene til denne menyen.