Klubbutvikling

Hva er klubbutvikling?
I sin videste definisjon omfatter det vekst, indre liv, klubbmøter og humanitære aktiviteter m  m.

Således fokuseres det på dannelse av nye klubber, medlemsverving i klubben, humanitære aktiviteter i nærmiljø rettet mot barn og unge og møtestruktur, møteinnhold og trivselsfremmende aktiviteter i klubben. Støtte til dette arbeidet finnes i District Nordens Kvalitetshåndboken og Håndboken for tillitsvalgte er derfor en gode verktøyer i dette arbeidet.

I vår klubb er Klubbutvikling svært viktig og en prioritert oppgave. På denne siden kan du orientere deg om hva som skjer på dette feltet, og finne informasjon om hva dette går ut på. Bruk underlenkene (det kommer flere).

Om klubbutvikling.
Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte i divisjoner og klubber (for Kiwanis Norden – KIDN) inneholder et eget vedlegg om klubbutvikling, vedlegg O. Her beskrives rutiner for oppfølging av klubbutviklingsaktiviteter og rapportering; ansvar og plikter for klubber, viseguvernører og Distriktsstyret.
Kiwanis Norden har en egen klubbutviklingskomite og slike komiteer er det anbefalt at alle klubber også har (se lovverket).

Klubben har utviklet en egen 3-årsplan for klubbutvikling. Den inneholder målsettinger, tiltak og handlingsplaner for å nå målene. Til praktisk bruk er det laget en oversikt over aktuelle tiltak på områdene:

  • Verving, tiltak som videreføres
  • Verving, nye tiltak
  • Økonomi/Dugnader, tiltak som videreføres
  • Økonomi/Dugnader, nye tiltak for vurdering og detaljplanlegging.

(Medlemmene kan lese mer om dette på Medlemssidene).