Utviklingsplan KU

 

Gjennom Kiwanisåret 2016 – 2017 foregikk det en prosess for å lage en 3-års plan for klubbutvikling. Den er nå på plass, tatt i bruk og revidert i februar og april 2019.

I tillegg er det laget en Tiltaksplan Klubbutvikling med bakgrunn i medlemmenes innspill på arbeidsmøtene.

Her er 3-årsplanen med vedlegget Tiltaksplan: Treårsplan klubbutvikling komplett

Tiltaksplanen for klubbutvikling gjennomgås på hvert styremøte og i april 2019 ble den revidert da mange tiltak var på plass.

Tiltaksplan klubbutvikling rev april 19

Tiltakene som følger av denne planen finner du under egen lenke under Klubbutvikling.