Klubbutvikling (KU)

I vår klubb er Klubbutvikling svært viktig og en prioritert oppgave. På denne siden kan du orientere deg om hva som skjer på dette feltet, og finne informasjon om hva dette går ut på. Bruk underlenkene (det kommer flere).

Om klubbutvikling.
Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte i divisjoner og klubber (for Kiwanis Norden – KIDN) inneholder e eget vedlegg om klubbutvikling, vedlegg O. Her beskrives rutiner for oppfølging av klubbutviklingsaktiviteter og rapportering; ansvar og plikter for klubber, viseguvernører og Distriktsstyret.
KIDN har en egen klubbutviklingskomite og slike komiteer er det anbefalt at alle klubber også har (se lovverket).

Hva er klubbutvikling?
I sin videste definisjon omfatter det vekst, indre liv, klubbmøter og humanitære aktiviteter m  m.

Således fokuseres det på dannelse av nye klubber, medlemsverving i klubbene, humanitære aktiviteter i nærmiljø rettet mot barn og unge og møtestruktur, møteinnhold og trivselsfremmende aktiviteter i klubben. Kvalitetshåndboken og Håndboken for tillitsvalgte er derfor en gode verktøyer i dette arbeidet.

Kiwanisformelen.

Grunnlaget for all klubbutvikling ligger egentlig i Kiwanisformelen (se egne lenke)
– og slik er den i kortversjon: LIK DET – DEL DET – LEV DET. Bruk underlenken og les mer om dette.