Enkeltsaker

Vi griller 2018 – vaktlister

Vaktlister – grill 2018

For de enkelte dager se også Planer og programmer – Dugnader – Kiwanisgrillen

 

April 2018 – vi søker midler fra legat.

Her er søknaden: Søknad legat

 

RESULTAT:
14. juni 2018: Vi ble tildelt 20 000,- kroner her

 

 

 

Aktiviteter for funksjonshemmede
Se kommunens aktivitetsplan sommeren 2018

Aktivitetsposten, utviklingshemmede sommer 2018