Takkebrev

På møtet 17. januar 2017 ble det refert til et takkebrev fra Frelsesarmeen. Her er hele brevet:

Takkebrev fra Frelsesarmeen