Nytt møtested

Her er en detaljert orientering om vårt nye møtested (fra 1. okt):

 

Avtale nytt møtested