Grillen 2016

Grill var det her

Jakt og fiskedagene 2016 er historie og Kiwanisgrillen er slukket og stablet bort.

Til tross for en fredag der regnet slo til utpå ettermiddagen så er 2016 tidenes beste år for Kiwanisgrillen ser det ut til.

Av nedenstående oversikter fremgår de rene tallene og samlet brutto inntekt er på hele 136 257,- . Nå skal det finregnes og trekkes fra utgifter før det kan lages en mer sikker statistikk og grunnlag for endelige konklusjoner.

At kaffe/vaffelsalget tallmessig ser dårligere ut kommer trolig av bruken av kortterminalen i «grillkassa». Det er all grunn til å tro at de rene tallene skal være høyere og på høyde med tidligere år; uansett vet vi at denne tjenesten gir et flott bidrag på inntektssiden. Våre ledsagere som har gjennomført dette fortjener stor honnør.

Stor honnør også til medlemmene som fulgte opp med flott arbeid og beviste at «Vil vi så kan vi» – og vi kunne. Stor honnør. En spesiell takk og honnør til Terje Olsen fra Unified som stilte opp og grillet en hel dag.

Særlig godt er resultatet på lørdag; så langt ser det ut til å være tidenes beste – mer om det siden.

Bak det hele ligger selvsagt gode, innøvde rutiner i klubben og en kjempeinnsats fra både Dugnadskomiteen og vår eminente Grillkomite som «satte scenen» – slik skal det gjøres – Stor honnør (mer siden).

Her er bruttotallenes tale; så langt:

Grillregnskap 2005-2016

Kaffe_vaffelsalg_Skogmuseet