Info klubbsaker

Tillitsvalgte og komiteer 2016 – 2017

Klikk og les


Full fyrKiwanisgrillen 2015 – resultater

Her er listen over de foreløpige bruttoresultatene fra årets grilldager, inkludert resultat fra kaffe/vaffelsalget. Her kan du også se sammenhengen med tidligere år.

Grill_og_kaffe_vaffel_bruttoresultat_2015

Gjennom stor innsats fra grillkomiteen og dens medsammensvorne hjelpere er det i år skaffet utstyr og varer fra en rekke sponsorer. Dette betyr at vi kan se frem til et herlig nettoresultat tror vi. Trampeklapp for den innsatsen. Lista over sponsorer kan du også se her.

Takk til sponsorer 2015

Jakt og Fiskedager 2015 – Sponset og kjøpt


Jobbing på Østkanttorget

02_Jobb_Østkanttorget _2015_Lørdag 4. juni hadde klubben jobb som medhjelpere på Østkanttorget. Her er en rapport fra presidenten:

«Kiwanis Club Elverum har i dag hatt oppdraget med å bistå Møteplassen med
gjennomføringen av bruktmarkedet Østkanttorget. Det ble en fin dag i kjempefint vær. Innsatsen fra oss Kiwanianere innbragte
en netto på i overkant av 12 000 norske kroner til Møteplassen.

Deltakere fra Kiwanis Club Elverum var:
Ragnar Heggedal,
Eli Løkken,
Harry Meljordshagen, m/ samboer,
Steinar Wollestad,
Arne Nersveen, m/ hustru,
Harald Langeid.

Dette er et arrangement vi har påtatt oss å gjennomføre EN lørdag i løpet av sommersesongen.
En klubb med 39 medlemmer burde nok kunne klare å mønstre tilstrekkelig mannskap til å kunne gjennomføre et «vaktskifte» halvveis på dagen. Dette
selv om vi ser bort fra våre friherrer. Men vi klarte oppdraget på en utmerket måte, selv om det ble en lang
arbeidsdag.
Tusen takk for et flott samarbeid og en fin dugnadsdag ! En spesiell takk til de to som deltok uten at de er våre medlemmer.
Vårt medlemskap forplikter, – men ikke for ledsagerne.

Ha en fortsatt GOD SOMMER !

Med vennlig Kiwanishilsen,
Harald.

Kalender 2016

Kiwaniskalender 2015 forsideFor inneværende år solgte vi 829 kalendere, samt at vi delte ut en del ved forskjellige anledninger. Netto utbytte ble kr 26 035,-

Klubben har nå utgitt kalender i 14 år; første gang var i 2002. Til sammen for disse årene har vi fått inn 407 329,- kroner. Gjennomsnitlig inntekt pr. år er 28 671,- kroner.

På medlemsmøte 2. juni 2015 er det bestemt at det skal lages kalender for året 2016.
Medlemmene oppfordres til å sende inn bilder til Kalenderkomiteen; fra Elverum og nabokommunene.

 

Høstprogrammet 2015 – foreløpig  oversikt

01_Lille_Gråberg_2014_

Her er møteplanen for høstsesongen. Arbeidet med å lage plankalender og minikort til medlemmene er i gang, men her finner du  i hvert fall de møter som er planlagt.

Alle møtene er på tirsdager, som vanlig. For detaljer vises det til Kalenderen på nettsidene (klikk på Kalender i høyre meny)

 

Plankalender høst 2015

25. august –       Sensommerfest

8. september –   Driftsentralen, Elverum kirke

22. september – Årsmøte m. m.

6. oktober –        Terningen skanse

20. oktober –      Movies on War

3. november –    Arbeidsmøte

17. november –  Namibiahuset

1. desember –    Om el-sikkerhet og brannåsted, med antatt el-årsak

15. desember –  Juleavslutning


 

Arne MurudArne Muruds bisettelse

 

Mange av klubbens medlemmer var til sted da Arne Murud ble bisatt torsdag 7. mai 2015 fra Elverum kirke.

Arne døde på Hamar sykehus 28. april 2015 etter lengre sykeleie. Et høyt skattet medlem har forlatt oss.

Det var en fin stund i kirken, og klubben hadde, i h t sine sedvane , gitt en blomsteroppsats. Styret var deretter representert ved en minnestund på Forstmann. Der holdet vår president en fin tale og takket samtidig for den rause gaven som Arne hadde fastsatt; pengegaver til båren tilkom Kiwanis Club Elverum.

Her er noen bilder fra familiegravstedet med blomstene til bisettelsen, herunder klubbens blomsteroppsats.

Begravelse 1 4Begravelse 2 5Begravelse 3 6