Ferietur flyktningfamilier

Styret og medlemsmøtet har januar 2019 godkjent et prosjekt Ferietur for flyktningfamilier.

Prosjektet tar sikte på å gjennomføre en ferietur til Røde Kors sentret Merket i Valdres sommeren 2020 uke 26.

Prosjektet er under planlegging. Dokumentene legges ut senere.

Det legges opp til et samarbeid med Elverum Røde Kors og Elverum kommune (Bosetting og integrering).