Vi raker!

Rakingen i 2019 er gjennomført.

P g a forholdene og kalenderen ble det en spredd affære. Fremmøtet var hellere ikke på topp, men jobben er nå gjort.

Rakingen er en av kildene for midler slik at vi kan hjelpe barn og ungdom.

På vegne av Dugnadskomiteen,
Harald.