Dugnader

Gjennom dugnader skaffer vi midler til vår støtteaktivitet

Dugnad er den desidert største inntektskilden klubben har. En del av dugnadene er mer eller mindre faste, men vi tar også på oss enkeltoppdrag som grilling, enklere flyttinger, rydding, varetelling o. l.
Det er bare å ta kontakt med oss.

Dugnadsarbeider gir oss trim og trening og er i tillegg sosialt veldig viktig for samhold og miljø i klubben.

Vi ser gjerne at noen kommer og hjelper oss i dugnadene som en støtte for vårt arbeid.

Våre «faste» dugnader

Hvert år utfører vi hva som kan kalles «faste dugnader». De er knyttet til Norsk Skogmuseum og har tradisjoner langt tilbake i klubbens liv. I april, når snøen har gått samles vi på museet og raker og pynter opp omkring. Dette tar 2-3 dager og vi får timebetaling pr. deltaker.

I slutten av juli og starten av august bygger vi boder og innreder en plasthall som skal brukes under Jakt og fiskedagene. Dette pleier å ta 3-5 dager avhengig av oppslutning og vær. Under selve dagene setter vi opp og driver salg av grillmat på Kiwanisgrillen på Gamle Sanne.

Når dagene er over river vi ned igjen det vi bygde opp. Det tar 2-3 dager avhengig av deltakerantallet og været. For bygging og riving får vi timebetalt pr. deltaker, mens på grillen må vi selv bidra.

Alt dette gir oss gode inntekter som går direkte tilbake til lokalsamfunnet gjennom året i form av humanitær hjelp til barn og unge.