Det ble styremøte

Lagt til av & i Ukategorisert.

Til tross for strenge smittevernstiltak som gjør det umulig fremdeles å avhold fysiske møter for oss – så klarte vi det likevel! Hjulpet av ZOOM og nettbruk avholdt vi vårt første styrenettmøte på torsdag 18. mars. OG det virket faktisk og forløp bra på alle måter!! Vi fikk gjort viktige vedtak og kunne se hverandre… Read more »

Nye og strengere smittevernstiltak

Lagt til av & i Ukategorisert.

Vi er i gang med et nytt år og ønskene om et Godt Nytt År har strømmet til og fra; og det får vi håpe at det blir! Imidlertid må det understrekes at koronatrusselen ikke dermed forsvant. – snarere tvert om. Utviklingen gjennom juletiden og årsskiftet har ført til behov for enda strengere tiltak for… Read more »

Gapahuken på Brattåsen

Lagt til av & i Ukategorisert.

Kiwanis Club Elverum var blant de som bidro til arbeidet i Brattåsens venner med å bygge gapahuk på Brattåsen. Vi var også representert med flere medlemmer da gapahuken ble innviet lørdag 31. oktober. Vi slutter oss også til de som håper at den skal komme mange til gode, herunder barn og unge som vi er… Read more »

Klubben i koronamodus – igjen

Lagt til av & i Ukategorisert.

Med bakgrunn i stadig økende smittefare over store deler av Innlandet ble det på medlemsmøtet 3. nov 2020 vedtatt å kansellere all møtevirksomhet i klubben frem til årsskiftet. Begrunnelsen ligger i bl a at svært mange av medlemmene er i risikogruppen  samt i ren lojalitet til alle andre rundt oss. Imidlertid vil vi opprettholde humanitær… Read more »

Forsiktig oppstart

Lagt til av & i Ukategorisert.

Etter hel 6 måneders stillstand holdt vi medlemsmøte tirsdag kveld i beste koronastil; sosiale avstander, påmelding og ingen servering. Beskjedent fremmøte dessverre, men du verden hvor hyggelig det var å se folk etter lang tids pause. Vi brukte tiden til å oppdatere oss på programmet for høsten og status for arbeidet. VI hørte om stort… Read more »

Kommer vi i gang igjen?

Lagt til av & i Ukategorisert.

Vi prøver i hvert fall!  Styret hadde et koordinerende møte 2. sep 2020 og ble der enige om å forsøke oppstart av medlemsmøter. Det er lenge siden sist – siste møte var 10. mars. Det er sendt ut innkalling til møte 8. sep; men sterkt preget av gjeldende smittevernregler og koronasituasjonen. Medlemmene kan på Medlemssiden… Read more »

Vi raker 2019

Lagt til av & i .

Glimt fra rakingen i 2019.

Kiwanis Cup 2019

Lagt til av & i .

Bilder fra årets arrangement i Elverumshallen.