Årsmøtet 2016

Det administrative år i Kiwanis går fra 1. oktober det ene året til og med 30. september det neste året. Årsmøtet gjennomføres således omkring 1. oktober hvert år.

Her er bilder fra årsmøtet i 2016. Etter dette er det vanligvis et kort medlemsmøte der man skifter president og det nye styret innsettes.