Kalender

Sist avholdte Arrangementer

Medlemsmøte 28. februar 2023

Møteplassen Elverum Lærerskolealléen 1, 2408 Elverum, Elverum

På programmet står det valgmøte; men i vår situasjon vil vi gjøre en liten vri på dette. Sjekk innkallingen når den kommer.   To dager før dette møtet er klubben 43 år - kanskje vi mimrer litt i den anledning.

Styremøte 15. februar 2023

Møteplassen Elverum Lærerskolealléen 1, 2408 Elverum, Elverum

Hovedtema på dette møtet blir status og fremdrift av vår avviklingsprosess. Det vises til egen innkalling. To hovedelementer i vår avviklingsplan er: avhending av våre eiendeler økonomi og fordeling av midler; vi fører arbeidet videre med å fastlegge hvem v skal spørre om behov og ønsker.

Medlemsmøte 14 februar 2023

Møteplassen Elverum Lærerskolealléen 1, 2408 Elverum, Elverum

Dagens tema er;  Gamle ovner - renovering og vedlikehold. Vi får besøk av Pål Syljeset. Han kan alt om dette temaet! I tillegg tar vi opp status slik vi bruker og noen klubbsaker.