Medlemsstatistikk

Her er en grafisk fremstilling av medlemstallets utvikling gjennom klubbens levetid:

 

Medlemstallet kurve