Fremmøtestatistikk

Grafisk fremstilling av fremmøteprosentene for klubbens levetid.

Grunnlaget for beregningen er fremmøte av aktive medlemmer.

Statistikk kan brukes på så mange måter. Vær oppmerksom på at antall medlemmer ofte påvirker prosenten; det er trolig vanskeligere å få med alle på alle møter når medlemsantallet er høyt se statistikken over medlemsantallet og bruk gjerne begge kurver sammen.
Andre faktorer som påvirker prosenten er bl. a. antall «friherrer/seniormedlemmer» da disse ikke har møteplikt, program- og møteinnhold, hvilke humanitære aktiviteter som pågår og, sammensetningen av mennesker i medlemsmassen og intern sosial aktivitet for å nevne noen.

Velg selv utgangspunkt og bruk grafen med sunn fornuft.

Fremmøteprosent total