Inventarliste

Oversikt over klubbens eiendeler

Ajour pr. 12. september 2019

Liste over eiendeler ved Kiwanis Club Elverum

Dette er en oversikt som viser klubbens eiendeler og detaljer om disse.

Må ses på som et bidrag til økonomien da det er eiendeler med verdi.