Vedtaksprotokoll

Oversikt over vedtak av varig karakter

For regler og bestemmelser fastsatt av styret/medlemsmøtet som ikke er dekket av Kiwanis lovverk er det laget og ajourholdes en Vedtaksprotokoll. Denne inneholder en lang rekke praktiske tiltak, samt oversikt over komiteenes gjøremål m. m. Vedtaksprotokollen fremlegges for årsmøte til godkjenning hvert år.

Slå opp her dersom du trenger hjelp!

 

Se styregodkjent vedtaksprotokoll: Vedtaksprotokoll_2018_rev_jan_2018

Protokollen har fire vedlegg, hvorav 2 inngår i dokumentet

Vedlegg nr 3; Personvernerklæring for KC Elverum og vedlegg 4; Veileder for fest funksjonshemmede finner du her:

Vedlegg 3 Personvernerklæring_KC_Elverum

Vedlegg 4 Veileder fest utviklingshemmede