Klubbloven

Standard klubblov, skrevet og godkjent i 2013/2014

Denne klubbloven er utformet i et eget prosjekt og er godkjent av Kiwanis International.

Klubblov_for_Elverum

Klubbloven dekker ikke detaljer om driften og faste rutiner i klubben; se evt. Vedtaksprotokollen.

I løpet av 2018/2019 har klubben vedtatt å bli «åpen klubb». Dette har nødvendiggjort en forskrift til loven som hjemler praksis for å oppnå medlemskap.
Ordningen innebærer at alle har anledning til å melde seg inn; egen innmeldingsblankett er laget i den anledning.

Her er forskriften av 2019: Forskrift til klubbloven