Lover og regler

I underlenkene finner du gjeldende lover for KIDN (Distriktsloven) og vår egen klubblov.

De siste årene har lovverket blitt revidert, og dette har bl. a. gitt oss mer moderne lover tilpasset den tid vi lever i.

Mange gammeldagse regler er fjernet og det enkelte ledd har fått større makt og frihet.

For Kiwanis Internationals regelverk forøvrig vises det til KIDNs nettsted – Medlemssider – Ressurser – Lover.